Yayın Kurulu

Yayın Koordinatörü / Editör: Demir Büyüközkan
Görsel Yönetmen: Ekin Urcan
Yayın Kurulu: Hikmet Temel Akarsu, Rafet Arslan, Erman Akçay, Taner Ay, Demir Büyüközkan, Özlem Kalkan Erenus, Mehmet Ergüven, Türker Körük, Ekin Urcan