1984 Yayınevi

GEORGE ELIOT

GEORGE ELIOTGeorge Eliot (22 Kasım 1819 - 22 Aralık 1880), asıl adıyla Mary Ann Evans, Warwickshire’da doğdu. Annesinin hastalanmasıyla gönderildiği yatılı okulda dogmatik Evanjelik öğretisiyle yetiştirildi. 1841 yılında, babasıyla birlikte yerleştiği Coventry kentinde, Bray ailesi ile tanışması, yaşamında önemli bir kırılma noktası oldu. Ailenin aydın çevresine girerek Ralph Waldo Emerson, Robert Owen, Harriet Martineau gibi aydınlarla tanışmasının da etkisiyle koyu Protestan inancından ayrıldı. 1851 yılında Londra’ya yerleşerek edebiyat, sanat ve felsefe üzerine denemeler yazdığı Westminster Review dergisinin baş redaktör yardımcılığı görevini üstlendi. 1856’da “George Eliot” takma adıyla edebiyat yaşamına başladı. Sanat, müzik, tarih, felsefe, tanrıbilim, ruhbilim, toplumbilim ve doğabilim alanlarında kendi kendisini yetiştirmiş ve çağının çok ilerisinde bir birikime sahip olan Eliot, çok yönlü donanımını romanlarına da yansıttı. Gerçekçi bir anlatımla yazdığı romanlarında Victoria çağının değişen ahlaki ve insani değerlerini, toplumun her kesiminden kişilerde somutlaştırdı. İnsan doğasını derinden kavramaya yönelmesiyle özellikle ikinci dönem romanlarında sakin, fırtınasız görünen yaşamlardaki iç çatışmaları işlemesi, onu çağdaşlarından ayıran en önemli niteliklerindendir. Scenes of Clerical Life, Aşkın Bedeli, Kıyıdaki Değirmen ve Silas Marner ilk dönem yapıtlarında özellikle kırsal kesim yaşamı ön plandadır; ikinci dönem eserleri Romola, Felix Holt the Radical, Middlemarch ve Daniel Deronda ise psikolojik gerçekçiliğin izlerini taşır.

1984 Yayinevi 1984 Yayınevi Telefon: 0216 695 11 10 E-posta: bilgi@1984yayinevi.com Adres: Selami Ali Efendi Cd. Eser Çarşısı No:34/61 Üsküdar - İstanbul
© 2016 1984yayinevi.com Tüm hakları saklıdır.